Széchenyi 2020
Kormányportál
Európa-politikai kormányzati honlap
Jász- Nagykun- Szolnok Megye Önkormányzata
Határidő előtt elkészültek a munkálatokkal
Írta: Kővári Anna   |   Fotók: Mészáros János
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Hegedűs Lajos termében tartották azt a sajtótájékoztatót, amelyen hivatalosan is bejelentették, hogy elkészült az Alcsi-Holt-Tisza revitalizációja. A Kötivizig 2012-ben 397 millió forintot nyert a holtág megújítására, a munkálatokkal évtizedekre biztosított a holtág friss vízzel való ellátása, megfelelő vízminősége. A tájékoztatót Szalay Ferenc Szolnok polgármestere és Lovas Attila vízügyi igazgató tartotta.

Lovas Attila örömtelinek és nem mindennapinak nevezte azt, hogy határidő előtt elkészült a kivitelező, a VIZÉP-KÖR Kft. a beruházással. Pályázati forrásból megvalósult a Holt-Tisza vízpótlását, vízleeresztését szolgáló létesítmények rekonstrukciója, a zsilipek, a szivattyútelepek felújítása, a műtárgyak iszaptalanítása.

Ma már mindhárom vízpótló útvonal megfelelő állapotban van, és ha a Tisza elég magas ahhoz, hogy közvetlen vízpótlást lehessen végrehajtani, arra megvan a holtág mindkét végén a megfelelő létesítmény, de aszályos időszakban a gravitációs vízpótlás is megfelelő a Tisza-tóból a Nagykunsági főcsatornán, annak mellékcsatornáin, illetve a kengyeli csatornán keresztül - tette hozzá a szakember.

Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a munkálatokkal párhuzamosan civil kezdeményezésre elindult az Alcsi Holt-Tisza kódex elkészítése, ami tartalmazza majd a használatot, az építés szabályait. A tervezetet az Alcsi-Holt-Tiszáért Közalapítvány weboldalán link az oldalra olvashatjuk, melyhez várják az ötleteket, hogy majd végül az önkormányzathoz kerüljön jóváhagyásra.
Lovas Attila szólt az őszi lakossági fórumon elhangzott kérésekről, melyből a kivitelező többet meg is valósított. Beépítette a Kertváros nyugati lehajtójánál a korlátot, illetve visszatelepítettek egy-két fát, a többi fa pótlásáról még gondoskodni kell, a part füvesítését pedig a természet hamarosan megoldja.

Szalay Ferenc egy komplex vizes fejlesztésről beszélt. A Holt-Tisza megújulásához szorosan kapcsolódik az élő Tisza támfalfejlesztése, a gátrekonstrukció, illetve a Víz- és Csatornaművek készíti a terveket a Vízpart körúton élők csatornázási gondjainak megoldására.

Elmondta, hogy a városnak milyen sokat jelent az Alcsi-Holt-Tisza, mely új arculatot kapott. Javult a vízminőség, melyet nem csak az itt élők, hanem nyáron ideérkezők, illetve az itt versenyekre készülő sportolók is élvezhetnek.

A polgármester megköszönte a hatékony és jó minőségű munkát a szakembereknek, és nagyon fontosnak tartotta megemlíteni, hogy szolnoki, illetve Szolnok térségi vállalkozók dolgoznak az említett fejlesztéseken.
Tájékoztatója végén elmondta, hogy Szolnokra az elmúlt négy évben 53 milliárd forint érkezett különböző beruházásokra, fejlesztésekre, ami növelte a város vagyonát, élhetőbbé, szebbé tette városunkat.

Egyre több víz a Holt-Tiszában
2014. április 15.   |    Forrás: www.kotivizig.hu .
Miután a Tisza alacsony vízállása nem teszi lehetővé az Alcsi-Holt-Tisza gravitációs vízpótlását a nyáron befejeződő revitalizációs projekt keretében felújított fedett csatornán keresztül, az igazgatóság ebben az időszakban rendhagyó módon gondoskodik a holtág feltöltéséről. A vízpótlás a Nagykunsági-főcsatornán, az Nk. X-2. fürt-főcsatornán, valamint a Kengyeli- és Kis-Kengyeli csatornákon keresztül történik.

A holtág vízszintjének emelése március utolsó napján kezdődött, napi 1-2 centiméteres ütemben. Így a téli 212 centiméterről a megszokott üzemi szintre, 270 centméterre növekszik a holtág vízállása.
Jelenleg - április 15-én - 231 centimétert mutat a vízmérce.
Célegyenesbe fordult az Alcsi-Holt-Tisza beruházás
Forrás: www.kotivizig.hu
A végéhez közeledik a szolnoki Alcsi-Holt-Tisza revitalizációja elnevezésű, 397 millió forint költségű, európai uniós támogatású projekt megvalósítása.

A munkálatok körülbelül 85 százalékával már végzett a kivitelező VÍZÉP-KÖR Kft.
Mintegy 5000 tonnányi terméskő felhasználásával, úszó ponton segítségével megtörtént a rézsűvédelem kialakítása mind az északi, mind pedig a nyugati partszakaszon. Az élő Tiszával gravitációs összeköttetést biztosító fedett csatorna bélelése, beton felületének felújítása ugyancsak elkészült, ahogyan az utolsó kivételével az aknák rekonstrukciója is. A torkolatnál a csillapító medence felújításának készültsége 90 százalékos.
A holtág egyik legfontosabb vízpótló útvonala a Kengyeli-főcsatorna. Kotrásának a készültsége 90 százalékos, 3. számú műtárgyának felújítása már befejeződött, 4. számú műtárgyon pedig jelenleg dolgoznak a szakemberek.
A Kertváros nyugati bejáratánál elkészült az a korlát is, amelyet a fejlesztésről tavaly ősszel tartott lakossági fórumon résztvevők igényként fogalmaztak meg.
A még hátralévő beavatkozások változatlanul indokolják az alacsonyabb vízszint tartását. A teljes beruházás szerződés szerint a nyár közepére fejeződik be.
Egyelőre marad az alacsonyabb vízszint az Alcsi-Holt-Tiszán
2014. 01. 22.  |   Forrás: www.kotivizig.hu
Az ütemtervnek megfelelően halad a szolnoki Alcsi-Holt-Tisza revitalizációja elnevezésű, 397 millió forint költségű, európai uniós támogatású projekt megvalósítása. A munkálatok körülbelül háromnegyedével már végzett a kivitelező VÍZÉP-Kör Kft.

A rézsűvédelem kialakítása mind az északi, mind pedig a nyugati partszakaszon lényegében megtörtént. Az élő Tiszával gravitációs összeköttetést biztosító fedett csatorna bélelése szintén elkészült, a kivitelező tájékoztatása szerint már csak az aknák hiányoznak, várhatóan kora tavaszra lesz feltöltésre alkalmas állapotban. Még több olyan munkafázis van azonban hátra - így a Kengyeli-főcsatorna kotrása, műtárgyépítés, a csillapító medence betonfelületének javítása, csatlakozó burkolatok elkészítése, a gravitációs csatorna tiszai betorkollása felületének végleges kialakítása -, ami továbbra is indokolja a megszokottnál majdnem 70 centiméterrel alacsonyabb vízállás fenntartását. Sokáig viszont már nem kell aggódniuk az itt horgászóknak az alacsony víz miatt. (Pontosabban olyan hidrometeorológiai helyzetig és megfelelő vízállású tiszai árhullámig, ami lehetővé teszi a holtág gravitációs feltöltését. A tavaszi szezonkezdet azonban minden bizonnyal már a "régi" vízállással indul.)

Több autós érdeklődését is továbbítottuk a kivitelezőnek. Közlése szerint sajnos változatlanul szükség van a Debreceni úton ideiglenesen kihelyezett - 30 kilométeres sebességkorlátozó, illetve a balra kanyarodást tiltó - közlekedési táblákra.
Lakossági fórum - 2013. október 16.
2013. 10. 17.  |   Írta: Kővári Anna   |   Fotók: Mészáros János
Lakossági fórumra várták a Kertvárosban az Alcsi-Holt-Tisza mellett élőket. Szalay Ferenc polgármester, Lovas Attila vízügyi igazgató, és a kivitelező részéről, a Vízép-Kör Kft. vezetője, Kökény József a négyszáz millió forintos Alcsi-Holt-Tisza revitalizácójával kapcsolatos munkálatokról tartott tájékoztatót, és várta a megjelentek kérdéseit.

Először Lovas Attila köszöntötte a résztvevőket, majd szólt a fejlesztés szükségességéről. Elmondta: az Alcsi-Holt-Tisza az egyik legnagyobb holtág a Tisza mellett és fontos feladat, hogy életben tudják tartani. A jelenlegi beruházás arra irányul, hogy mindhárom vízpótló vonalat biztosítani tudják, melyek a holtág két végén - a kertvárosi, illetve a Szajol felőli részen -, míg a harmadik vízpótlási lehetőség a Mol bázistelepnél csatlakozik a holtágba, ahol az Alcsi-Holt-Tisza a Nagykunsági Főcsatornán keresztül friss vizet kap a Tiszából.
Egyelőre az 500 méteres szakaszon tudják a partbiztosítást és a partrendezést megoldani, de a holtág rehabilitációja nem fejeződik be. Bíznak abban, hogy a kotrási munkálatokra a következő uniós ciklusban sikeresen tudnak pályázni.

Ennek szükségességét Szalay Ferenc is megerősítette, hiszen a Holt-Tisza a szabadidős tevékenységek mellett, a város tartalékivóvíz-bázisaként is fontos szerepet tölt be. Sportolóink innen indulnak a világversenyekre, de itt edzőtáboroznak az ausztrál, az újzélandi versenyzők is, ezért is fontos első lépésként ennek a szakasznak a megújítása.
Különleges életforma alakult itt ki a holtág mellett, nem volt öröm a stégek elbontása. A többség lezárja a stéget, viszont a holtág mindenkié, és szeretné, ha a jövőben ezt az 500 méteres megújult szakaszt mindenki használhassa fürdésre, horgászásra - fejezte be Szalay Ferenc.
Kökény József elmondta, hogy az előkészítő munkálatokon túl vannak, a kiviteli tervek elkészültek. Az 500 méteres szakaszon megtörtént a cserje- és a fakitermelés, melyeket a projekt végeztével pótolni fognak. Hamarosan indulnak a rézsűrendezési munkálatai, elkészült egy forgalomszabályozási korlátozási terv, de csak a szükséges esetben alkalmazzák ezt. Hamarosan látványos szakaszához érkezik a Holt-Tisza megújulása, hiszen pontonokról végzik a munkálatokat.

Tornóczky György, az Alcsi-Holt-Tiszáért Közalapítvány kuratóriumának az elnöke a készülő Alcsi-Holt-Tisza kódexről tájékoztatta a megjelenteket, amely a holtág fenntartható használatának szabálygyűjteménye lesz.
A lakossági fórumon megjelentek több kérdést intéztek a városvezetőhöz, illetve a szakemberekhez.
Lehet-e gyalogos járda a holtág mellett, hogy a gyermekekkel is biztonságosan lehessen közlekedni? A 4-es útról letérve a Holt-Tisza utcára, lehet-e korlátot építeni, amely szintén a biztonságérzetet növelné? Mi a helyzet a mobilstégek felállításával? Hol horgászhatnak azok az emberek, akik eddig ezt a szakaszt kedvelték? Hihetnek-e abban, hogy valóban beülteti a kivitelező a letarolt szakaszt? Mennyire akadályozza a nyári fürdést az átalakítás? Felmerült, lehet-e egyirányosítani az utat a part mellett?
A válaszokból kiderült, hogy a gyalogjárda megépítésének műszaki és anyagi lehetőségét megnézik, ígéret szerint fákat ültetnek majd a befejezés után, de majd közösen jelölik ki, hogy milyeneket, és hová telepítik ezeket.

A mozgó stégek kihelyezését helyeselte egy lejáró megépítésével a városvezető, mint ahogy a korlát megépítésére is gyors megoldást ígért.
Szabad-e fürödni ezen az 500 méteres szakaszon? Kiderült fürödni eddig is csak a kijelölt helyen volt szabad,a Holt-Tiszán ilyen terület nincs, mégis nyáron nagyon sokan igénybe veszik. A készülő kódex foglalkozzon a fürdőzés, de a téli sportolás szabályozásával is.
Egy lakossági kérdés a csatornaépítésre vonatkozott, hiszen a házak emésztőiből a szennyvíz sokszor kerül be a holtágba. A polgármester válaszában elmondta, hogy tiszapüspöki felől épül a szennyvízcsatorna, amelyhez közvetlen nem lehet majd csatlakozni, de szeretnék minél hamarabb megoldást találni, de ez a lakóknak sem lesz olcsó. Sokan engedik be a szennyvizet a Holt-Tiszába, ezért a közterület-felügyeleti, illetve a polgárőrök ellenőrzését magasabb szintre kell emelni - mondta a polgármester.
A befejezést a kivitelező tavaszra ígérte, de a nagyobb munkálatokkal a tél beállta előtt szeretnének végezni.

A rendezvényen készült fotók megtekinthetők képgalériánkban
Projekt prezentáció
Meghívó Alcsi-Holt-Tisza revitalizációja - Lakossági fórum
Időpont: 2013. október 16. (szerda) 18 óra
2013. 10. 15. 
Mit fogjunk a Holt-Tiszán?
2013. 10. 10.  |   Írta: Kovács Pál - halbiológus
Először talán évszaktól és napszaktól függően a kedvesünk, párunk, barátnőnk, barátunk kezét. Aztán ha már kellően felmelegedett, (a kezünk), akkor rátérhetünk a tettek mezejére: finom, erotikus mozdulatokkal döntsük hátra az ülés háttámláját, így könnyedén hozzáférünk a részeire szerelt horgászfelszerelésünkhöz, botokhoz, szákokhoz, csalikhoz.. Készítsük elő válogatott kukacainkat, a halaknak szánt legextrább afrodiziákumokat: szúnyoglárvát, rothasztott kagylóhúst, csirkemájat, ízesített kukoricát, aromás csoda-csalikat.

Mert, hogy az Alcsi Holt-Tiszán csak a horoggal történő halfogás engedélyezett. Így a tehetségen felül elsősorban a megválasztott csali, a jó felszerelés, a kiváló horgászállás, na meg persze a halak kénye-kedve határozza meg, hogy milyen fogással kápráztatjuk el környezetünket.

A "békés" halak közül kétségtelenül legnagyobb becsülete a pontynak van. Nem csak az Alcsin pecázóknál van ez így, jellemző e hozzáállás a teljes magyar horgásztársadalomra. Ugyanilyen jellemző, hogy alig-alig találni ma már olyan természetes vizet, ahol a természetes pontyszaporulat fedezni tudná a horgászigényeket Ezért aztán itt is, mint oly sok helyen, csakis mesterséges kihelyezésekkel tudják biztosítani a pontyfogásokat. Zömében kétnyaras illetve azonnal visszafogható méretű un. "piaci" méretű pontyot helyeznek ki.

Teljes cikk, nyomtatható verzió
Elkezdődtek a kivitelezési munkálatok az Alcsi-Holt-Tiszán
2013. 10. 03.   |   Írta: Kővári Anna   |   Fotók: Mészáros János
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében 397 millió forintot nyert az Alcsi Holt-Tisza revitalizációjára. A 14 kilométer hosszú holtág felújítása mára elkerülhetetlenné vált, hiszen a szabadidős tevékenységek mellett, a város tartalékivóvíz-bázisaként is fontos szerepet tölt be.

A munkálatok elkezdéséről tartott sajtótájékoztatót Bene Ildikó országgyűlési képviselő, Szalay Ferenc polgármester, Lovas Attila vízügyi igazgató és a kivitelező, Vízép-Kör Kft. ügyvezető igazgatója, Kökény József.
Az Alcsi-Holt-Tisza az egyik legnagyobb holtág a Tisza mellett és feladatunk, hogy életben tudjuk tartani - mondta tájékoztatójában Lovas Attila, a Kötivizig igazgatója, majd hozzátette: azok a holtágak vannak biztonságban, ahol a vízpótlás lehetősége adott. A jelenlegi beruházás arra irányul, hogy mindhárom vízpótló vonalat biztosítani tudjuk, melyek a holtág két végén - a kertvárosi, illetve a Szajol felőli részen -, míg a harmadik vízpótlási lehetőség a Mol bázistelepnél csatlakozik a holtágba, ahol az Alcsi-Holt-Tisza a Nagykunsági Főcsatornán keresztül friss vizet kap a Tiszából. A beruházás keretében megvalósul a holtág töltő és leürítő rendszerének felújítása. Ez érinti a Kengyeli-főcsatorna kotrását, valamint megtörténik a holtág és az élő folyó közötti fedett csatorna teljes átépítése.

A partbiztosítás és a partrendezés után, a holtág rehabilitációja még nem fejeződik be, a kotrási munkálatok maradnak, de dolgozunk azon, hogy a következő uniós ciklusban erre is sor kerüljön, hiszen a pályázatok között, a holtág-programban versenyben vagyunk - mondta Lovas Attila.
Bene Ildikó országgyűlési képviselő pár mondattal üdvözölte a projekt megvalósulását, hiszen ahogyan mondta: "Nekünk, szolnokiaknak szívünk csücske a holtág. Nem csak ivóvízbázisa a városnak, hanem nyáron nagyon sokan kijárnak ide fürödni, a horgászok kedvenc helye, és világhírű sportolóknak edzési lehetőséget biztosít. A holtág még szebb és esztétikusabb lesz - fogalmazott a képviselő.
Szalay Ferenc polgármester kiemelte a vízügyi szakemberek szakmaiságát, és mivel a 2014-2020-as költségvetési időszakban jelentős helyet foglal el a holtág revitalizácója, reméli, hogy tovább folytatódhat a fejlesztés. Akik folyamatukban követik a vízügyi fejlesztéseket, láthatják, hogy például a Tisza-parti sétány napról-napra alakul. Megmaradt a gesztenyesor, 3 méterrel szélesebb lesz a sétány, elkészül a kerékpárút, mely a biztonság mellett a turisztikai lehetőséget is növeli - fogalmazott. Hozzátette: - A Holt-Tiszáról pedig elmondhatjuk, hogy az újzélandi és az ausztrál sportolók edzőtáborozása mellett, a magyar válogatott is innen indul a világversenyekre. Csodálatos ez a pálya a felkészülésre, és még komolyabb lehetőség előtt állunk. Igaz, hogy a szegedi holtág nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas, de nálunk készülnek fel, jó a víz, a szél, kiváló a vendéglátás - mondta, majd kiemelte a Sportcentrum és a válogatott vezetőségének a jó kapcsolatát.

Különleges életforma alakult itt ki a holtág mellett, nem volt öröm a stégek elbontása. A többség lezárja a stéget, viszont a holtág mindenkié, és szeretné, ha a jövőben ezt az 500 méteres megújult szakaszt mindenki használhassa fürdésre, horgászásra - fejezte be Szalay Ferenc.
Eddig a kivitelezés előkészítésén dolgoztunk, elkészültek a kiviteli tervek, befejeztük a terepmunkálatokat a cserjevágással, nádirtással. Ahhoz, hogy a partbiztosítási munkákat el lehessen végezni, mintegy 80 cm-rel csökkenteni kellett a holtág vízszintjét. 5000 tonna követ építünk be, a munkát a vízről, pontonokról végezzük október 15-e után. A munkálatok befejezése után a következő évtizedekre biztosított a vízminőség és a hatékony vízgazdálkodás.

A Kertvárosban a Júlia út végén a föld kitermelése és elszállítása folyamatos lesz, a Kengyeli főcsatorna kotrása 3 km-es szakaszon megtörténik, itt két új átjáró műtárgy épül. Ezekkel a munkálatokkal ebben az évben végzünk, míg a holtág felső végén a szivattyútelep rekonstrukciója tavasszal fejeződik be. 2013-ban a feladat 70-80 százát elvégezzük, így egy esetleges tavaszi árvíz már nem befolyásolja a kivitelezést, mondta Kökény József, a kivitelező Vízép-Kör Kft. ügyvezető igazgatója.
A beruházásról lakossági fórumot tartanak október 16-án, 18 órától a Kertvárosi Művelődési Házban.