Akadálymentesített verzió
Széchenyi 2020
Magyar Kormányportál
Európa-politikai kormányzati honlap
Jászladány település honlapja
Jász- Nagykun- Szolnok Megye Önkormányzata
 
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZKEZELÉSE - KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018

Írta: Kővári Anna, fotó: Mészáros János

Kezdődhet a hathónapos próbaüzem

2014 decemberében tették le a közel 3 milliárd forintos zöldmezős beruházás alapkövét, 2015 októberében pedig a projektzáró rendezvényt tartották a jászladányi településen. Hosszú előkészítő munka után az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával befejeződött a 2.972.000.000 Ft összértékű szennyvízberuházás.

Megkezdődik a szennyvízcsatornára való rákötés, amely az ingatlan tulajdonosok számára törvényi kötelezettség is, aki ezt nem teszi, arra talajterhelési bírságot vethet ki az önkormányzat. Az elkövetkezendő hat hónapos próbaüzem ideje alatt a fogyasztókat díjfizetési kötelezettség nem terheli.

A "Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése" KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 számú projekt kivitelezéséről szóló szerződést 2014. szeptember 18-án írták alá. A Környezet és Energia Operatív Program keretében és az Európai Unió támogatásával megvalósuló 2.972.000.000 forintos beruházás 95 %-os támogatottságú, a fennmaradó 5 %-ot NFM Önerő Alapból biztosította a Magyar Állam. Az elnyert összegből megépült a közterületi gerincvezeték az átemelőkkel és a szennyvíztisztító-teleppel. A kivitelező a kerítésen belül egy méterig építette ki a bekötővezetéket. A közbeszerzési eljárás nyertese a Duna Aszfalt Kft. és az OMS Környezetvédelmi Kft. által alkotott konzorcium. volt. A kivitelező a szerződés szerint az eredeti állapotban adja vissza a területet, az utakban, járdákban keletkezett károkat helyreállítja.

A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes projektzáró rendezvényen jelen volt Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, Kállai Mária kormánymegbízott, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője, Csoór György, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke, Pócs János országgyűlési képviselő, a járási hivatalvezető Vári-Nagy Judit.
Az üzemelteteő TRV Zrt.-t Szabó Csaba üzemigazgató, Lovas Attila vízügyi igazgató, a rendőrség, a katasztrófavédelem képviselői, intézményvezetők, és a jászladányi lakosok.

A megjelenteket Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere köszöntötte, aki röviden ismertette a beruházás sikerének az útját. Elmondta, hogy a fejlesztés csak minimális mértékben terhelte meg a jászladányiak pénztárcáját, hiszen az uniós támogatás elnyerése mellett, nagy eredménynek könyvelhető el, hogy a kiegészítő pályázattal 100 százalékos a támogatottság mértéke.

A rendszer teljes birtokbavételével a ladányiak nagy lépést tettek Európa felé - mondta a polgármester, hiszen kiépült a kor követelményeinek megfelelő szennyvízrendszer, teljessé vált az infrastrukturális ellátottsága a településnek.

Nagy feladatot oldottunk meg közösen, amit külön köszönök a térség országgyűlési képviselőjének, Pócs Jánosnak, de köszönet az itt élőknek is, akik méltósággal viselték a beruházással járó kellemetlenségeket.
Bízom abban, hogy mindezekért kárpótolja Önöket a rendszer korszerűsége és kényelme - fejezte be ünnepi köszöntőjét Drávucz Katalin.

Csoór György elmondta, hogy a több mint ezeréves település, ezeréves értékeivel, mára joggal mondhatja el magáról, hogy olyan szolgáltatásokat kap, amelyek már a szerencsésebb településeket régen megillette.

Hangsúlyozta, hogy sokszor elfeledkezünk arról, hogy köszönet illeti az Európai Uniót, és azokat az uniós polgárokat, akiknek munkája révén lehetővé vált, hogy kellő forrás teremtődött a projektre, és köszönet illeti a magyar államot, a hiányzó önrész támogatásáért.

Pócs János emlékeztetett arra, hogy honnan indultak, és hová jutottak el a beruházás befejezésével. Az elmúlt években Jászladány inkább a negatív híreivel került be a köztudatba, de 2011-ben a település változást akart, és azóta a fejlődés töretlen. Az itt élőket a tenni akarás, az összefogás jellemzi. Kiemelte, hogy az emberek nem attól érzik jól magukat, mert nagyközségből várossá lesz a településük, hanem ha komfortosabb, egészségesebb környezetben élnek, és ez a projekt erről szól.

Az átutazó is tapasztalhatja, hogy Jászladány megújult - mondta a politikus, majd egy kis számadás következett ünnepi beszédében. Elmondta, hogy ezzel a 2,9 milliárdos beruházással együtt, közel 50 milliárdos fejlesztés érkezett a Jászságba.
Kérte az önkormányzati vezetőket, hogy a jövőben is pályázzanak, hiszen a nemzeti ügyek kormányának köszönhetően a vidékfejlesztési program keretében több milliárdos pályázatok kerülnek kihirdetésre, és élni kell a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési lehetőségekkel.

Vitályos Eszter gratulált a sikeres munkához, és ahhoz, hogy mostantól 5500 ember hétköznapi életét könnyítették meg a projekt megvalósításával. Pályázni úgy érdemes, ha lépésről lépésre haladnak a cél felé, és Jászladány is ezt tette - mondta az államtitkár.

Hangsúlyozta, hogy a szennyvízhálózat kiépítésének a célja a környezetvédelem mellett, az ivóvízbázis védelme, és egyre több településnek van lehetősége arra, hogy bekapcsolódjanak a településfejlesztési programokba, hogy felzárkózzanak és megfeleljenek, mind a kormány, mind az unió által támasztott követelményeknek.

Örömmel számolt be arról, hogy területéről eddig 70400 uniós projekt részesült támogatásba, és közel 9400 milliárd forintot tesznek ki a leszerződött projektek. A legsikeresebb operatív programok között van a gazdaság-fejlesztési és a környezet- és energia, a regionális, valamint közlekedés operatív programok. A jóváhagyott támogatások több mint felét a közlekedés-fejlesztési, illetve környezetfejlesztési pályázatok teszik ki.
Hangsúlyozta, hogy a már befejezett beruházásokkal, több mint 3 millió ember ár- és belvízkár elleni védelme valósult meg, illetve 8 millió ember jutott megfelelő minőségű ivóvízhez a környezetvédelmi fejlesztésekkel.

A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban új időszámítás kezdődik a fejlesztéspolitikában, átalakul a pályázati rendszer, amely egyszerűbb, átláthatóbb és olcsóbb lesz. De a siker valódi kulcsa összefogás, amely Jászladányban példaértékű volt - zárta beszédét Vitályos Eszter.

Az ünnepi köszöntők végén a kivitelező, a Duna Aszfalt Kft. és az OMS Környezetvédelmi Kft. által alkotott konzorcium képviselőjétől Szabó Gergely Csanád cégvezetőtől (OMS Környezetvédelmi Kft.) Drávucz Katalin polgármester átvette a fejlesztést.


A pohárköszöntőn Kállai Mária a gratuláció mellett szólt arról, hogy mekkora a jelentősége a szennyvízberuházásnak a felnövekvő generáció számára, majd hozzátette, bízik abban, hogy hasonló összefogással a jövőben is sikereket ér el az ország, és Jászladányban is mindent megtesznek a további fejlesztésekért.

A rendezvényen közreműködött Sóki Ferenc tárogatóművész.Az ünnepélyes projektzáróval összekötött sajtótájékoztató után lakossági fórumra várták a településen élőket.


Előzmények:
A településen egyedi szennyvízkezelés nem volt. A szikkasztómedencék eliszapolódtak, korszerűtlenek, ezáltal a keletkező szennyvíz a talajba szivárgott. Mivel a településen a szennyvízgyűjtő aknák nem vízzáró kivitelűek, ezért közelítőleg a keletkező szennyvíz 80-85 százaléka eddig a talajba szivárgott, de ez a zöldmezős beruházás után megszűnik. Eddig a szippantott szennyvizet a Tiszasülyi út melletti, a bekötőúton 3,4 km-re lévő, korlátozott befogadóképességű, önkormányzati kezelésben lévő folyékony hulladéklerakóba szállították, melynek fenntartása nem lehetséges, mivel sem engedéllyel, sem műszaki védelemmel nem rendelkezik. 2014 decemberében, karácsonyi ajándékként indult el a fejlesztés, ekkor volt a nyitórendezvénnyel összekötött alapkőletétel, ahol a polgármester rendkívülinek nevezte a napot, hiszen ekkora fejlesztés még nem volt Jászladány történetében. A beruházás nagy összefogást igényelt remélik, hogy a jövőben a fejlesztés több vállalkozást hoz a településre, Jászladány versenyképessége, munkahelyteremtő képessége nő.

A szennyvizes beruházás a jövőről és az egészségről szól, hiszen nem mindegy, hogy a gyermekek milyen környezetben nőnek fel, a jövőben nem szennyeződik a talaj, a termőföld. A közös összefogás példaértékű, hiszen az itt élők komfortosabb, egészségesebb jövője szempontjából a polgármester, az országgyűlési képviselő, a megyei vezetők, a járási vezető egy célért harcolt, hogy megvalósulhasson a beruházás. Jászladány lakosságát folyamatosan tájékoztatta a projekt kommunikációjáért felelős Szféra-Tisza Kft. Két alkalommal lakossági fórumon tehették fel kérdéseiket a megjelentek, de szórólapokon is megtörtént a tájékoztatás. Az emberek türelmesek voltak a beruházás idején, hiszen belátták, hogy a közel 3 milliárd forintos fejlesztés a következő évtizedekre megoldja a szennyvízelvezetés gondját, javul az életminőség, és évek óta erre vártak, erre takarékoskodtak a helyiek. Öröm a jászladányiak életében az, hogy az önkormányzatnak sikerült elérnie a 100 százalékos támogatottságot, hiszen évekkel ezelőtt több mint 200 ezer forint volt a lakossági hozzájárulás mértéke.

A szennyvízcsatornára való rákötés törvényi kötelezettség is, aki ezt nem teszi, arra talajterhelési bírságot vethet ki az önkormányzat.

Általános anyag a KEOP-ról
A vidéki települések szennyvízkezelése az elsődleges feladatok között szerepel a nemzeti vidékfejlesztési stratégiában. Napjaink legkiemeltebb témája a környezetvédelem, de még mindig sokan nem tesznek semmit környezetük megóvásáért. A gazdasági fejlődés és az ezzel járó környezetváltozás és károsítás megköveteli a Föld természeti erőforrásainak, tartalékainak feltérképezését, tudatos megóvását. Ennek elérése érdekében született meg az Európai Unió jóváhagyásával a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), mely átfogó fejlesztési és támogatási rendszert ölel fel. A pályázók céljaik megvalósításához jelentős pályázati forrást nyerhettek el. A KEOP összköltségvetése a 2007-2013 közötti időszakban 1587 milliárd forint volt.
Magyarország fejlődését korszerű beruházásokkal kell előmozdítani, amelyek javítják az emberek életminőségét, megóvják természeti értékeinket, élővilágunkat. Hazánkban a közelmúltig a szennyvíz is tisztítatlanul ömlött a folyókba, az élővizekbe, vagy a talajban került elszikkasztásra. A helyzet javítását célzó kiírásokra sok sikeres pályázat érkezett. A rendelkezésre álló keret ebben a témakörben, azaz a KEOP-1, az egészségesebb, tisztább települések csoportban volt a legnagyobb, megközelítette a 707 milliárd forintot.

Adatok:
Jászladányban a beruházás során megépült 38.818 méter gerincvezeték, 16.747 méter a házi bekötések hossza, a nyomóvezeték pedig 5.971 méter.
A szennyvíztisztító-telep kapacitása: 440 m3/d

2015. október 20-án lesz Jászladányban a szennyvízberuházás zárórendezvénye.

A közel 2,9 milliárdos környezetvédelmi beruházás keretében megépült Jászladányban a közterületi gerincvezeték az átemelőkkel és a szennyvíztisztító-teleppel. A Környezet és Energia Operatív Program által támogatott fejlesztés a település mintegy ötezer lakosának teszi kényelmesebbé az életét, a lakóingatlanok értékesebbé válnak, a lakosság komfortérzete növekedik.

A meghívó letölthető itt.

TISZTELT JÁSZLADÁNYI LAKOSOK!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy nagyközségben hamarosan befejeződik a szennyvízberuházás, a csatornahálózat és tisztítómű kiépítése, ezt követően pedig megkezdődik a próbaüzem, amely 6 hónapig tart.

Azért, hogy a próbaüzem sikeres legyen, a szennyvízhálózatra folyamatosan kell rákötni, ezért az ingatlanokon belül célszerű mielőbb megépíttetni a bekötőcsatornát.

A rákötés bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány letölthető. itt

Szennyvízépítési bejárás

A sajtó képviselőit várták a településre, hogy helyszíni bejáráson bemutassák a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatos munkálatokat.

Az összefoglaló megtekinthető itt: http://www.jttv.hu/szennyvizepitesi-bejaras-0

Forrás: Jász Trió TV

Októberben kezdődnek a szennyvízcsatornára a rákötések
"Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése" KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018"

Fotók: Kővári Anna
A terveknek megfelelően a végéhez közeledik az a környezetvédelmi beruházás, amely a jászladányi emberek életét teszi könnyebbé és egészségesebbé. 2014. decemberi nyitórendezvény után 2015 tavaszán indultak a kivitelezési munkálatok, több fórum és lakossági tájékoztató után most a sajtó képviselőit várták a településre, hogy helyszíni bejáráson bemutassák a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatos munkálatokat.

A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával megvalósuló közel a 2.9 milliárd forintos szennyvizes beruházás befejezési határideje: 2015. szeptember 30.

A sajtóbejárásra érkezőket a polgármesteri hivatalban Drávucz Katalin polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő fogadta. Az újságírók mellett jelen voltak a projektben közreműködők, és a TRV Zrt. képviselői.

A polgármester a település és az önkormányzat életében is mérföldkőnek nevezte a beruházás megvalósulását. Elmondta, hogy a jászladányiaknak igényük volt a szennyvízcsatorna-hálózat megépítésére, az indulásnál nem gondolták, hogy ilyen rövid idő alatt elkészül a kivitelezés, és szeptember 30-ra átadásra kerülhet a 100 százalékos támogatottságú projekt.

Külön köszönetet mondott Drávucz Katalin Pócs Jánosnak, a térség országgyűlési képviselőjének, aki segít a beruházás megvalósításában, végigkíséri a folyamatot. Sikernek nevezte, hogy évekkel ezelőtt több mint 200 ezer forint lett volna a lakossági hozzájárulás mértéke, ez mára ingatlanonként 10 ezer forintra csökkent. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben pályázati forrásból rendbe tehetik a település útjait.
Herédi László területi igazgató (Duna Aszfalt Kft.) szerint ekkora beruházás ritkán adódik egy település életében. Október 1-jén elindul a 6 hónapos próbaüzem, és a szennyvíztisztító-telep már fogadni tudja a beérkező szennyvizet. Komoly munkának nevezte a 40 km-es hálózat kiépítését, melynek 90 százaléka már a földben van. A műszaki átadás-átvétel után elindulnak a lakossági rákötések, melyről a ladányiak tájékoztatást kapnak - mondta tájékoztatójában a Duna Aszfalt Kft. területi igazgatója.

Pócs János országgyűlési képviselő örömmel nyugtázta, hogy Jászladány is felzárkózik az európai településekhez. Kiemelte annak fontosságát, hogy a szennyvizes beruházással együtt történik az ivóvízfejlesztés. A nemzeti ügyek kormányának minden település fontos - mondta a képviselő, majd folytatta: Ez a beruházás abban a tekintetben fontosabb, hogy az emberek egészségéről is szól. Itt, a kertes házakban megterem a zöldség és a gyümölcs, és ami az asztalra kerül gyermekeink elé, nem mindegy, hogy milyen vízből táplálkozott. Fontosnak nevezte, hogy kertjeinkből jó minőségű termék kerüljön ki.
Elmondta, hogy a Jászság több településén is fontos környezetvédelmi és egészségügyi szempontból jelentős beruházások történnek.

Beszéde végén gratulált az önkormányzatnak, és felhívta a figyelmet, hogy a vidékfejlesztési program keretében hamarosan több milliárdos pályázatok kerülnek kihirdetésre, és bízik abban, hogy a jászsági települések, köztük Jászladány is, él majd a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési lehetőséggel.
Százszázalékos támogatottságú a szennyvízberuházás Jászladányban
Fotók: Szféra-Tisza Kft.
Lakossági fórum, Jászladány, 2015. június 30.
"Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése" KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018"

Százszázalékos támogatottságú a szennyvízberuházás Jászladányban
Második alkalommal tehették fel kérdéseiket lakossági fórum keretében a jászladányi emberek a szennyvízberuházással kapcsolatban. Legutóbb 2014 októberében találkoztak a beruházás indulásakor, most pedig már a finiséhez érkezett a zöldmezős beruházás.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében és az Európai Unió támogatásával megvalósuló 2.819.766.131 forintos beruházás 100 százalékos támogatottságú. Az elnyert összegből megépül a közterületi gerincvezeték az átemelőkkel és a szennyvíztisztító-teleppel. A kivitelező a kerítésen belül egy méterig építi ki a vezetéket. A közbeszerzési eljárás nyertese a Duna Aszfalt Kft. és az OMS Kft által alkotott konzorcium.

2015. június 30-án, a művelődési házban tartott lakossági fórumon a megjelenteket a település polgármestere, Drávucz Katalin köszöntötte. Az eddigi munkálatokról Huszthy Gábor projektmenedzser, Szűcs Zoltán, a víziközmű társulat elnöke, és Sárik Zsolt, a Duna Aszfalt Kft. építésvezetője tájékoztatta a lakosságot, és felváltva válaszoltak a feltett kérdésekre.

Drávucz Katalin rövid bevezetőjében elmondta, hogy folyamatosak a lakossági panaszok, de kéri az emberek türelmét, hiszen a közel 3 milliárd forintos fejlesztés a következő évtizedekre megoldja a szennyvízelvezetés gondját, javul az életminőség, és évek óta erre vártak, erre takarékoskodtak a helyiek. Elhangzott, hogy most nem úgy néz ki a település, ahogyan sokan szeretnék, hiszen a több tonnás autók is tönkretették az utakat, de 2015. szeptember 30-ra be kell fejezni a munkálatokat, december 31-ig pedig meg kell történnie az elszámolásnak.

A polgármester asszony örömmel adott tájékoztatást a pénzügyi helyzetről, hiszen a 15 százalékos önerőről indulva, egy újabb pályázati feltételnek megfelelve 5 százalékra csökkent az önerő, majd az önerő alapba pályázva sikerült a 100 százalékos támogatottságot megszerezni. Ez köszönhető Pócs János országgyűlési képviselőnek, és a projektben szereplőknek.
Taps fogadta Drávucz Katalin bejelentését, miszerint egy korábbi határozat alapján a lakossági egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás mértékét, 210 ezer forintot, az emberek visszakapják. A befizetés mértéke csupán 10 ezer forint, mely a víziközmű társulat költségeit fedezi. Az erről szóló határozatról, mindenki névre szóló levelet kap - mondta a település első embere.

A továbbiakban szó volt arról, hogy augusztus 31-ig utalják vissza a pénzt, és mivel ez több ezer embert érint, itt szintén kérik az emberek türelmét.

Elhangzott, hogy a telekhatáron belüli vezetékszakasz kiépítése a lakókat terheli, ez az anyag, illetve a munkadíjat foglalja magába. Megközelítőleg ez más településeken méterenként 3000-5000 Ft közötti összeg.

A kivitelező mindenkit arra bíztat, hogy csatlakoztasson a hálózatra, hiszen ez törvényi kötelezettség is, aki ezt nem teszi, arra talajterhelési bírságot vethet ki az önkormányzat. Fontos tudni azonban, hogy a gerincvezetékre rácsatlakozni csak engedéllyel lehet, de erről majd időben, írásban kapnak tájékoztatót a lakók. A rákötésre szükséges az üzemeltető (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.) hozzájárulása, itt rákötési díjat kell fizetni, amely 5390 Ft. A próbaüzemre szeptember 30-a után kerül sor, ehhez megfelelő szennyvízmennyiséget kell biztosítani.

Mindenkinek levélben adnak tájékoztatást arról, hogy eddig mennyit fizetett be, mennyit kapnak vissza. A visszafizetések augusztus 31-ig megtörténnek, amennyiben a 10.000 Ft-ot 2015. július 31-ig befizetik.

Több kérdésre válaszként elhangzott, hogy a projektben résztvevők komoly uniós követelményeknek, a közbeszerzési törvénynek megfelelnek, nincs arra lehetőség, hogy a munkálatokban valaki más is részt vegyen, és ezeket a feltételeket nem az önkormányzat állította fel.

Nem csak a pénzügyekkel kapcsolatos kérdéseket tettek fel a fórumra érkezők, az utak állapota is sokakat érdekelt.

A pályázati feltételeknek eleget kell tenni, az önkormányzati utak esetében a helyreállítás sávosan támogatott, az állami utaknál fél- vagy teljes pályás a helyreállítás. Fontos, hogy a munkákra két év garancia van, bármilyen, a beruházással kapcsolatos hiányosságot helyreállítanak, kijavítanak.
A projektmenedzser és az építésvezető is elnézést kért a kellemetlenségekért és kérték a lakosság további türelmét. Elmondták, hogy a beruházás kezdetekor videofelvétel készült az utakról, az ingatlanokról és az eredeti állapotnak megfelelően történnek a visszaállítások.

A problémákkal kapcsolatban a jövőben is a kivitelezőt keressék a Kossuth úti konténer irodában. Minden szerdán az önkormányzatnál koordinációs értekezletet tartanak, ahol megoldást keresnek a felmerült észrevételekre, de a műszaki ellenőr is hetente három alkalommal a helyszínen tartózkodik.

Zárásként a polgármester asszony reményét fejezte ki, hogy szeptember 30-a után mindenki elégedett lesz a beruházással, de addig is mindenki problémáját igyekeznek orvosolni.

A fórumot tartók kihangsúlyozták, hogy augusztusban ismét tartanak egy lakossági fórumot.

A rendezvényen készült fotók megtekinthetők képgalériánkban

Felénél tart a szennyvíz-beruházás Jászladányban
Szerző: L. M. L
Amint azt Jászladány lakossága megtapasztalhatta, gőzerővel folyik a településen a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. A közel hárommilliárdos beruházás eredményeként őszre teljesen kiépül a szennyvízhálózat, és új szennyvíztisztító is megvalósul a nagyközségben. Ezzel megszűnnek, jelentőségüket veszítik a hosszú időn át jól szolgáló derítőgödrök, és a szippantó autó is ritka vendég lesz a nagyközség utcáiban.
A beruházás közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott fővállalkozó kivitelezője egy konzorcium, amelyet a Duna Aszfalt Kft., valamint az OMS Kft. alkot. Az önkormányzat megbízásából a szolnoki KSK Kft. végzi a beruházás műszaki ellenőrzési feladatait. Katona Emilt, a cég egyik tulajdonosát, arról kérdeztük, hogy hogyan áll most a kivitelezés, teljesülhetnek-e a kitűzött határidők és minőségi elvárások. Emellett, szót váltottunk vele azokról a lakossági panaszokról, bejelentésekről is, amelyek hozzájuk futottak be eddig.
- Jelenleg azt mondhatjuk, hogy a csatornahálózat kiépítése mennyiségileg körülbelül ötven százalékban történt meg – mondta kérdésünkre Katona úr. - Hogy minőségileg milyen az elvégzett munka, azt ma még nem tudjuk, az legkorábban majd csak a próbaüzem során, derül ki. A teljes hálózat kiépítésének, illetve a szennyvíztelep megépítésének szerződéses véghatárideje szeptember vége.

- A szennyvízberuházás kapcsán jobbára csak a hálózatépítésről esik szó a lakosság körében. A szennyvíztelep ügye nemigen foglalkoztatja az embereket...

- Ez nem csoda, hiszen a lakosságot nem nagyon érdekli, hogy mi lesz a szennyvízének a sorsa. Legtöbben soha meg nem fordulnak majd, egyszer sem, a szennyvíztelepen. A beruházás keretében egyébként egy napi 440 köbméter szennyvíz befogadására alkalmas biológiai tisztítómű készül, amiből a tisztított víz majd a Zagyvába távozik.

- Milyen típusúak az önökhöz érkezett lakossági panaszok, észrevételek?
- Az egyik nagy csoportba a lakosság zavarásából származó bejelentések tartoznak. Érződik, hogy Jászladányon nagyon régen nem volt ilyen mértékű, az egész települést érintő közműépítés, és a helyiek egyszerűen nincsenek az ilyesmihez szokva. Már pedig, az ilyen jellegű kivitelezési munkák óhatatlan kényelmetlenségekkel járnak...

- A kivitelezőnek, ugye, teljes helyreállítási kötelezettsége van a kiásott árkok, a feltúrt utak, járdák esetében?

- Igen, de fontos, hogy az önkormányzati fenntartású utaknál csak sávos helyreállítást támogat az elnyert pályázat, tehát nem az útburkolat teljes cseréjét, ahogy sokan hiszik. Egyébként, a közlekedési szempontból kritikusabb, úgynevezett számozott utak még csak ezután következnek a kivitelezésben, amelyek esetében jelentősebb átmeneti forgalomeltereléssel is számolni kell majd. Ez is próbára teheti még a Ladányiak türelmét.

- Milyen típusú lakossági kérdések, bejelentések érkeztek még?

- A házi bekötésekkel, azok műszaki kérdéseivel kapcsolatban is sok a bizonytalanság. Többnyire azzal, hogy az ingatlanok utcai frontján hová kerüljön a leágazás. Ezzel kapcsolatban jó tudni, hogy a kivitelezőnek szerződéses kötelezettsége egyeztetni és megállapodni erről minden ingatlantulajdonossal. És kötelessége maximálisan figyelembe venni minden tulajdonos ez irányú kérését!
Karácsonyi ajándékként elindult a közel hárommilliárdos fejlesztés Jászladányban
A Széchenyi 2020 és az Európai Unió támogatásával elkezdődött a 2.819.766.131 forintos szennyvizes beruházás, amely megvalósításával a település bekapcsolódik a fejlődő jászsági települések mellé.

A sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvényén jelen volt a település polgármestere, Drávucz Katalin, Vári Nagy Judit, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatalának vezetője, Pócs János országgyűlési képviselő, Kovács Sándor Tisza-tavi miniszteri megbízott, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke. A kivitelező OMS Kft. és a Duna Aszfalt Kft. által alkotott konzorcium részéről Herédi László műszaki igazgató, Duna Aszfalt Kft.

A rendezvény a helyi Kolping Katolikus Általános Iskola tanulóinak kedves és megható műsorával kezdődött.

A település polgármestere, Drávucz Katalin köszöntötte elsőként a megjelenteket. Rendkívülinek nevezte a napot, amikor elindul a hárommilliárdos beruházás, hiszen ekkora fejlesztés még nem volt Jászladány történetében. Utalva az elmúlt évekre elmondta, hogy hosszú volt az út idáig, köszönetet mondva az önkormányzat dolgozóinak, a külső szakértőknek és külön a térség országgyűlési képviselőjének eddigi munkájukért, segítségükért. Jövő év őszére be kell fejezni a beruházást és az átadás után javul a nagyközség környezetvédelmi helyzete - mondta, majd hozzátette: ez a projekt szükséges ahhoz, hogy a siker reményében pályázhassanak a városi rang megnyeréséhez.

Drávucz Katalin örömmel nyugtázta, hogy a beruházáshoz lakossági önerőt nem kell igénybe venni, és így a jászladányiak a megtakarított pénzüket a rákötésre fordíthatják.

Egy település életében fontos, hogy megmérettesse magát, csak így őrizheti meg versenyképességét - kezdte beszédét a járási hivatal vezetője, Vári Nagy Judit. Elmondta, hogy a most induló beruházás megvalósítása nagy összefogást igényel, és kívánja, hogy legyen ez példa a többi település előtt. Reméli, hogy a fejlesztés új vállalkozásokat, több munkahelyet teremt az eddigi jól működő vállalkozások mellett, és ezáltal Jászladány munkahelyteremtő képessége megnő.

Pócs János, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy minden beruházás fontos, de talán a ma induló különleges is. Ahogy fogalmazott: akkor végzünk jó munkát, ha maradandót hagyunk magunk után, és ez a szennyvízberuházás jelentős ajándék a gyermekeinknek, hiszen a jövőről szól és az egészségről.
Felhívta a figyelmet, hogy mindannyiunk felelőssége az, hogy ne szennyezzük a talajt, a környezetet. Kérte a lakosság türelmét az elkövetkezendő időszakhoz, hiszen a munkálatok kellemetlenséggel járnak.

A megyei közgyűlés elnöke Kovács Sándor példaként említette a polgármester és az országgyűlési képviselő munkáját, azt az összefogást, ahogyan két jászsági ember egy közös célért harcol. A jászladányiaknak nem kell szégyenkezniük, hiszen egy rendezett településen élnek, hiszen sokat számít az, hogy egy település kívülről mit mutat, de a jövőben, a szennyvízcsatorna megépültével, belülről, a föld alatt is "rend lesz" és egészséges környezetben élhetnek - fejezte be köszöntőjét az elnök.

(A "Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése" KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 számú projekt kivitelezéséről szóló szerződést 2014. szeptember 18-án írták alá. Az elnyert összegből megépül a közterületi gerincvezeték az átemelőkkel és a szennyvíztisztító-teleppel. A kivitelező a kerítésen belül egy méterig építi ki a vezetéket. A beruházás megvalósítására jogszabályi kötelezettség van. A kivitelező a szerződés szerint az eredeti állapotban adja vissza a területet, az utakban, járdákban keletkezett károkat helyreállítja.)

Meghívó - Az alapkőletétellel kezdetét veszi Jászladány szennyvízfejlesztése
A településen egyedi szennyvízkezelés nincs. A szikkasztómedencék eliszapolódtak, korszerűtlenek, ezáltal a keletkező szennyvíz a talajba szivárog. Mivel a településen a szennyvízgyűjtő aknák nem vízzáró kivitelűek, ezért közelítőleg a keletkező szennyvíz 80-85 százaléka a talajba szivárog, de ez a zöldmezős beruházás után megszűnik.

A projektnyitó rendezvény meghívója letölthető itt.
Közel hárommilliárdos fejlesztés indul Jászladányban
"Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése" KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018"
Milliárdos fejlesztések történnek a Jászságban, és Jászladány is bekapcsolódott a fejlődő települések közé, hiszen indulhat a 2.972.000.000 forint összköltségű szennyvizes beruházás.

A Széchenyi 2020 és az Európai Unió 2.819.766.131 forint összegű támogatásával megvalósul a nagyközség szennyvízkezelése. A régóta várt fejlesztésről tartottak lakossági fórumot a művelődési házban, fontosságát igazolta, hogy sokan eljöttek és tették fel kérdéseiket.

Drávucz Katalin, a 2011. novemberi időközi választás óta a település első embere, ünnepnek nevezte a napot, hiszen a közel hárommilliárdos fejlesztéssel komfortosabbá válik az élet, felértékelődnek a lakások Jászladányban.

- Nagyon hosszú idő és sok munka van abban, hogy eljutottunk idáig - mondta a polgármester, aki megválasztása után a következő hónapban már azzal szembesült, hogy a kétfordulós szennyvízpályázat második fordulója súlyos tervezési hiba miatt nem nyert.

- Hosszú előkészítő munkálatok, tárgyalások, több soron kívüli testületi ülés követte egymást, mikor elérkeztünk egy fontos dátumhoz: 2014. szeptember 18-án aláírtuk a kivitelezésről szóló szerződést, ma már tart a kiviteli tervek előkészítése. A nemzeti ügyek kormányának köszönhetően a korábbi 15 százalékos önerőt 5 százalékra csökkentették - mondta a polgármester asszony.

A közbeszerzési eljárás nyertese a Duna Aszfalt Kft. és az OMS Kft által alkotott konzorcium lett. A kivitelező nyilatkozata szerint a munkálatokat várhatóan legkésőbb 2015 január-február folyamán elkezdik, és helyi vállalkozóknak is lehetőségük lesz dolgozni, akik közül kettőt már kiválasztott a kivitelező.

A 95 százalékos támogatottsági intenzitás megvan, de annak is megvan a lehetősége, hogy a fennmaradó 5 százalékra - amennyiben lesz ilyen kiírás - pályázzon az önkormányzat - hangzott el a fórumon.

A projektmenedzser tájékoztatójában elmondta, hogy az elnyert összegből megépül a közterületi gerincvezeték az átemelőkkel és a szennyvíztisztító-teleppel. A kivitelező a kerítésen belül egy méterig építi ki a vezetéket.

Arra, hogy megépüljön a beruházás jogszabályi kötelezettség van - hangzott el.
A munkálatok befejezése: 2015. szeptember 30.

A TRV Zrt. vezérigazgatója Hajdú Gábor elmondta, hogy lehetőség lesz öntözővízóra beszerelésére, hiszen sok helyen öntöznek, vagy éppen állatokat tartanak. Az ezen keresztül folyó víz után nem kell majd szennyvízdíjat fizetni.

A szakemberek kérték a lakosság türelmét és megértését, mivel az építkezés, az időjárástól függően sárral és porral jár, de gyors és szakszerű munkát ígértek. A lakosság tájékoztatása folyamatos lesz, a munkakezdés előtt az utcák lakóit előre értesítik. A kivitelező a szerződés szerint az eredeti állapotban adja vissza a területet, az utakban, járdákban keletkezett károkat helyreállítja.
Több kérdésre kaphattak választ a lakossági fórumon, egyik ilyen, mindenkit érintő kérdés volt, hogy kell-e majd rákötési díjat fizetni, ha elkészül a beruházás. Rákötési díj néhány ezer forintos költsége a lakókat terheli, amit az üzemeltető részére kell befizetni, de az LTP megtakarításából a Víziközmű Társulás hozhat olyan döntést, hogy megfinanszírozza ezt az összeget. A kerítésen belüli munkálatok költségei az ingatlantulajdonosokat terhelik.

Jelenlegi helyzet
A településen egyedi szennyvízkezelés nincs. A szikkasztómedencék eliszapolódtak, korszerűtlenek, ezáltal a keletkező szennyvíz a talajba szivárog.
Mivel a településen a szennyvízgyűjtő aknák nem vízzáró kivitelűek, ezért közelítőleg a keletkező szennyvíz 80-85 %-a a talajba szivárog, de ez a zöldmezős beruházás után megszűnik.

A lakossági fórumon jelen voltak: Drávucz Katalin polgármester, Kiss László projektmenedzser, Kovács Gyula műszaki ellenőr, Huszthy Gábor, és az üzemeltető részéről, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója Hajdú Gábor.

Szórólap letölthető itt