Széchenyi 2020
Magyar Kormányportál
Európa-politikai kormányzati honlap
Túrkeve település honlapja
Jász- Nagykun- Szolnok Megye Önkormányzata
 
Zárórendezvény - sajtóközlemény
Fotók: Mészáros János
Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával befejeződött Túrkevén az 1 milliárd 289 millió 885 ezer 420 forint összértékű szennyvízfejlesztés.

A polgármesteri hivatalban Vida Tamás, Túrkeve polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a város életében egyedülálló fejlesztés fejeződött be, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. Utalt az elmúlt évekre, kitért arra, hogy a szennyvíztisztító-telep befogadóképessége miatt előfordult, hogy környezetvédelmi bírságot kellett fizetni. A városnak két lehetősége volt. Felújítja, megnöveli a régi telep kapacitását, vagy a kor kihívásainak megfelelve új szennyvíztisztító-telepet építeni. Ez utóbbi választotta Túrkeve - mondta Vida Tamás, majd hozzátette: A régi telep sem megy veszendőbe, új funkcióval látják el a jövőben.

A beruházás célja egy korszerű technológia kialakítása, az iszap komposztálása, mellyel a keletkező szennyvíziszapon kívül a zöldhulladék is hasznosítható, a komposzt környezetbarát módon elhelyezhető - tájékoztatta a jelenlévőket a polgármester.
Gazdagodott a város, kényelmünk és biztonságérzetünk fokozódik, és a város életében ez a fejlesztés hosszú évtizedekre meghatározó jelentőségű - mondta ünnepi beszéde végén Vida Tamás.Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés elnöke elmondta, hogy mindig nagy öröm számára, ha valami történik az országban, öröm, ha ez a fejlesztés a megyében van, de kifejezetten nagy öröm, ha a Nagykunság fejlődik.
Szólt arról, hogy az elkészült 1,3 milliárd forintos szennyvizes beruházás nem látványos turisztikai fejlesztés, de nem mindegy az, mit hagyunk az utókorra. Ez egy befektetés a jövőbe - mondta az elnök.
Zárásként gratulált a városvezetőknek, hiszen ahogy fogalmazott: Előrelátó az a városvezető, aki arra is gondol, hogy mi lesz 20-30 év múlva, és ezzel a beruházással egy élhető környezetet, élhetőbb Nagykunságot, országot hagyunk magunk mögött.
Fazekas Sándor miniszter gratulált az 1,3 milliárd forintos fejlesztéshez, és kiemelt jelentőségűnek nevezte Túrkeve történetében. Elmondta, hogy a kormány támogatja a hasonló fejlesztéseket, fontos, hogy a vidéki emberek is olyan életminőséget kapjanak, mint a nagyvárosban élők. Ezzel a fejlesztéssel megtörténik a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a környezet terhelésének csökkentése, megfelelve az uniós előírásoknak - mondta a miniszter.

- Túrkeve a nemzeti ügyek kormányával együttműködve megoldotta a szennyvíztisztítás problémáit, ezzel további lehetőséget teremtve egyéb fejlesztéseknek. Biztos vagyok abban, hogy a 2014-2020-as uniós pályázati lehetőségeket megragadja a városvezetés, és újabb pénzforrásokkal gyarapszik a város - zárta ünnepi beszédét Fazekas Sándor.


A rendezvényen készült fotók megtekinthetők galériánkban
A rendezvény sajtótájékoztatója letölthető itt

A Nemzeti Vidékstratégia céljaihoz illeszkedik a túrkevei szennyvízberuházás
Fotók: Mészáros János
A projektgazda, Túrkeve Város Önkormányzata 916.601.122 Ft uniós támogatás nyert, a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 pályázatával az új szennyvíztisztító telep megépítéséhez. Az önrész 175.298.878 Ft, így a teljes beruházás összege: 1.091.900.000 Ft. A projekt indulása 2013. december 21., a tervezett befejezés 2015. április 1-je.

A projektnyitó rendezvényre és az alapkő letételére december 21-én került sor, melyen részt vett Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Kállai Mária kormánymegbízott.
A jelenlévőket a település polgármestere, Szabó Zoltán köszöntötte. Elmondta, hogy a beruházással hosszú évek reményei válnak valóra. Az új szennyvíztisztító telep a környezet és tájvédelmi szempontoknak megfelel és a Holt-Berettyóba is valóban tisztított szennyvíz kerül másfél év múlva. A polgármester szólt az elmúlt évek fejlesztéséről, és örömmel jelentette be, hogy május 1-jén megnyitják a termálfürdő újabb szakaszát. A következő tanévtől a gyermekek a heti öt testnevelési órából egyet már a fürdőben tölthetnek.

Túrkevén lenni jó, Túrkevén élni jó, Túrkevén pihenni jó, ezt bizonyítják az ideérkező vendégek, és azok a magyar állampolgársági esküt tettek, közel kétszázan, akik szívesen térnek vissza. Viszik a város jó hírét, hiszen egy képviselő-testületi döntés alapján, mindannyian Túrkeve tiszteletbeli polgára címet kapták - fejezte be beszédét a város első embere.

Szabó Zoltán jelképesen átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, aki ígérte, hogy a beruházást határidőre és jó minőségben elvégzik.

A 2013-as esztendő méltó befejezése az alapkőletétel - mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Elmondta, hogy a vidéki városok lakóinak is joguk van a nagyvárosi életszínvonalhoz. Az 1,1 milliárd forintos építkezés a megye egyik legnagyobb környezetvédelmi célú fejlesztése, melynek megvalósítását a nemzeti ügyek kormánya is támogat.

Közölte: a Nemzeti Vidékstratégia céljaihoz illeszkedő túrkevei beruházás 60 százalékkal bővíti majd a helyi szennyvíztisztítási kapacitást. Ennek eredményeként pedig a tárcavezető reményei szerint néhány éven belül elérhető, hogy a térséget átszelő Hortobágy-Berettyó csatorna vize visszanyerje mintegy fél évszázaddal ezelőtti tisztaságát.

A közel 1,1 milliárdos projekt Túrkevén majdnem 10 ezer ember környezetét teszi tisztábbá és egészségesebbé, és távlatokat nyithat a város fejlődésében.
A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.
Új szennyvíztisztító telep létesülhet Túrkevén
Első fordulójának végéhez közelít Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje. A kedvezményezett, Túrkeve Város Önkormányzata azért is fordít különösen nagy hangsúlyt az előkészítő szakaszra, mert ennek sikeressége előfeltételét képezi, hogy a pályázat a megvalósítás szakaszába léphessen.

Az önkormányzat még 2008-ban nyújtotta be szennyvízpályázatát, melynek első fordulója az elbírálást követően 2009.06.26-án kezdődött. A pályázó szerint számos tényező indokolja, hogy új szennyvíztisztító telepet létesítsenek Túrkevén. A környezetvédelmi szempontok ezek közül is kiemelkednek, ugyanis az új szennyvíztisztító megépülésével lényegesen csökkenteni lehetne a Holt-Berettyó és a Hortobágy-Berettyó szennyezettségét. Egy új, korszerű és nagyobb kapacitású szennyvíztelep megépítésére szükség van azért is, mert a jelenlegi telep túlterhelt. Az önkormányzat szeretné elérni, hogy az eddig kimaradt háztartások is rácsatlakozzanak a szennyvízhálózatra, hiszen ezzel a belvízveszély is csökkenthető volna. Ezzel viszont tovább nőne a jelenlegi telep terhelése, tehát mindenképpen szükséges az új szennyvíztisztító megépítése. A telep a lakóházaktól távolabb épülne meg, ezzel pedig a kellemetlen szaghatások is elkerülhetőek volnának. Az új telep a környezettudatosság szempontját figyelembe véve, a magyar és az európai uniós szennyvíz-elhelyezési szabványoknak megfelelően létesülne, ezzel pedig garantáltan hosszú távú megoldást nyújtana számos problémára. A projekt előkészítő szakasza várhatóan 2010.06.20-án zárul.

Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje európai uniós támogatással valósul meg. Az első forduló 32.200.000 forintos összköltségeiből 85% az Európai Unió és a Magyar Állam támogatása, ami 27.370.000 forintot jelent. Az összköltségek fennmaradó 15%-át a kedvezményezett, Túrkeve Város Önkormányzata biztosítja önerő formájában. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.